Ραδιοενισχυτές

Ο συνδυασμός της δύναμης του ενισχυτή με την δύναμη του ραδιοφωνικού μέσου.