Τελικοί Ενισχυτές

Ο Τελικός Ενισχυτής ενισχύει ένα χαμηλής ισχύος ηχητικό σήμα, όπως π.χ. από έναν ραδιοδέκτη, προκειμένου να είναι τόσο ισχυρό ώστε να οδηγήσει ένα ηχείο.