Προενισχυτές Πικάπ

O Προενισχυτής Πικάπ (ή αλλιώς phono stage) είναι ένας ενισχυτής ο οποίος ενισχύει το ηχητικό σήμα του πικάπ ώστε να μπορεί να συνδεθεί με τον ενισχυτή και να οδηγηθεί στα ηχεία.