Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές

Ένας Ολοκληρωμένος Ενισχυτής είναι ο ενισχυτής που συνδυάζει έναν προενισχυτή και έναν τελικό ενισχυτή, σε μία συσκευή.