Ψηφιακοί Μετατροπείς

Ο Ψηφιακός Μετατροπές (DAC) επεξεργάζεται ψηφιακά το ηχητικό σήμα βελτιώνοντας δραματικά την ποιότητα του ήχου μειώνοντας  την παραμόρφωση.